Studnie głębinowe – studnie wiercone

Studnie głębinowe

Studnie głębinowe powstają w wyniku wiercenia ręcznego lub mechanicznego i wydobycia materiału skalnego wewnątrz pomocą świdra. Sięga aż do głębszych warstw wodonośnych zazwyczaj przykrytych co w żadnym wypadku jedną warstwą studnie głębinowenieprzepuszczalną (do ujmowania wody gruntowej bądź wgłębnej).
W gruncie wykonuje się dziura w ciągu pomocą wiertnicy, tudzież z kolei wprowadza się aż do niego rurę osłonową – studnie wiercone. Jeśliby pokład wodonośna jest gruntownie, rura pozostaje w otworze studziennym; jeśliby głodne kawałki znajduje się płytko – kanał jest usuwana poprzednio zakończeniem robót. Aż do rury osłonowej wprowadzana jest zasadnicza rura filtracyjna (perforowana), i do tej rury – okazałość. Gwoli płytszych warstw (poniżej 8,5 m) jest owo komfort ssąca, zaś gwoli głębszych luksus studnie głębinowe.
Wokół rury wykonuje się obsypkę spośród materiału filtracyjnego (żwir, piach gruboziarnisty, pospółka), która ułatwia dopływ wody aż do studni.
Przykładowy model studni głębinowej przedstawiono na tysunku po prawej stronie.